Murmestern har 40 års erfaring som murmester og bygningsingeniør.  Har gjennomført prosjekter for kunder som Selmer, Furuholmen, Thorendahl, entrepenør Per Lund, Universitetet i Tromsø. Store boligprosjekter i Afrika og Brasil.

 

– Grunnmur og hus i Leca

– Baderom

– Peiser og ovner

– Fasader

– Belegningsstein, heller