Åskroken

posted in: Prosjekter | 0

Gravearbeider og legging av 300 kvm belegningstein.

Ingar Ebbesberg

TLF 90409485

DSC_0076 DSC_0084

DSC_0045

Grave opp gammel sten. Rengjøring. Grave opp 40 cm og komprimere med singel.  Komprimere subus. Legging av belegningstein.  Komprimering og fuging. Totalt 300 Kvm