Åsveien

posted in: Uncategorized | 0

Legging av heller terasse.  Støttemur

Britt Helliesen

Telefon 41544760

mms_img-8868711691

 

Sveising av membran, priming, legging av helller og fuging.

Muring støttemur med konstruksjonsblokk.  Vertikalt og horisontalt armert med betong.